Skip to main content

Kako do bolje konverzije u ishrani brojlera?

Katedra za ishranu na Fakultetu Veterinarske medicine u Beogradu uradila je ispitivanje  iskoristivosti mineralnih materija (Ca i P) iz monokalcijum fosfata (MCP) proizvođača Elixir Prahovo.
Ogled je izveden na ukupno 300 brojlera podeljenih u 3 jednake grupe ujednačene prosečne telesne mase. Prva grupa brojlera (kontrolna) hranjena je potpunim smešama za ishranu brojlera u tovu standardnog sirovinskog i hemijskog sastava ali bez učešća MCP kao izvora fosfora.

Srpski Elixir oživeo tržište fosfata prehrambenog kvaliteta u Jugoistočnoj Evropi

Izvor: Feedinfo News Service

10 Maj 2016 - Sa pojavom novog ključnog igrača,  stanje u sektoru proizvodnje fosfata prehrambenog kvaliteta u zemljama Jugoistočne Evrope drastično se  promenilo u poslednjih nekoliko godina najpre u smislu tržišne strukture i sa prebacivanjem težišta potražnje sa dicalcium fosfata (DCP) na monocalcium fosfat (MCP).

Sertifikat Excellent SME Serbia za Elixir Feed

Po izboru Privredne komore Srbije i bonitetne kuće Coface, kompanija Elixir Feed Additives je svrstana u grupu uspešnih i pouzdanih preduzeća za poslovanje.

Osnovna svrha sertifikata je promocija uspešnih malih i srednjih preduzeća, sigurno i bezbedno poslovanje, kao i povećanje transparentnosti na tržištu i zaštita potrošača. Na osnovu finansijske analize poslovanja, oceni platnog morala i rizika poslovanja, Elixir Feed je svrstan u grupu uspešnih i pouzdanih preduzeća.

Elixir Feed i Orffa Additivies zajednički na tržištu Srbije

Dogovor o zajedničkom nastupu na tržištu između Elixir Feed i kompanije Orffa postignut je 2015. sa ciljem da  se unapredi ponuda kvalitetnih proizvoda. Elixir Feed ima dugu istoriju u zastupanju svetskih brendova na tržištu Srbije i predstavlja prepoznatljivog i respektabilnog partnera. Elixir Feed i kompanija Orffa dele iste vrednosti, ko što su npr. visoki standardi kvaliteta proizvoda i usluga, marketingška orjentisanost ka tržištu, tehnička i komercijalna stručnost.

Studijska poseta Mađarskoj u organizaciji Elixir Feed-a i AB Viste

Elixir Feed i AB Vista organizovali su studijsko putovanje u Mađarsku sa ciljem posete fabrikama stočne hrane. Tokom posete obišli smo fabriku stične hrane UBM iz Kornye i fabriku stočne hrane u sklopu kompanije Hage/Nagis iz Nadyudvara.

Revolucija se zove BestAmino L-Met100

Elixir Feed održao je na XXIV savetovanju živinara prezentaciju o prednosti upotrebe L-metionina BestAmino L-Met100. U pitanju je novi proizvod iz kompanije CJ, proizvođača amino kiselina. Elixir Feed je generalni i jedini zastupnik ovog proizvoda koji se od ostalih proizvoda iz grupe aminokiselina razlikuje što je L- metionin znatno usvojivija forma u odnosu na DL-metionin.

Elixir Feed organizovao okrugli sto o prevazilaženju toplotnog stresa na farmama

U želji da svojim kupcima obezbedi transfer znanja u polju inovativnih tehnoloških dostignuća kojim se utiče na smanjenje toplotnog stresa kod životinja i postizanje visokih proizvodnih performansi, Elixir Feed organizovao je jednodnevni seminar sa stručnjacima kompanije LALLEMAND.
 

Novo iz Prahova – Počela je proizvodnja Monokalcijum fosfata

Ovaj proizvod Srbija u potpunosti uvozi, jer do sada nije postojao nijedan domaći proizvođač. Elixir Group je revitalizacijom pogona u Prahovu, koristeći postojeću opremu i domaće sirovine, kalcijum karbonat i fosfornu kiselinu, dobila proizvod veoma visokog kvaliteta, potpuno konkuretan postojećem proizvodu koji se uvozi.

Poslednje vesti

Vesti

Pogledajte poslednje dodat video materijal

Elixir Group - Kompanijski film

Elixir Grupa je poslovni sistem zasnovan na principima najbolje poslovne prakse -- primeni najmodernijih tehnoloških rešenja, stručnim i motivisanim zaposlenima i kontinuiranom ulaganju u proizvodnju i proširenje palete proizvoda i usluga.

Pogledajte poslednje dodatu galeriju slika