Skip to main content

Kako do bolje konverzije u ishrani brojlera?

Katedra za ishranu na Fakultetu Veterinarske medicine u Beogradu uradila je ispitivanje  iskoristivosti mineralnih materija (Ca i P) iz monokalcijum fosfata (MCP) proizvođača Elixir Prahovo.
Ogled je izveden na ukupno 300 brojlera podeljenih u 3 jednake grupe ujednačene prosečne telesne mase. Prva grupa brojlera (kontrolna) hranjena je potpunim smešama za ishranu brojlera u tovu standardnog sirovinskog i hemijskog sastava ali bez učešća MCP kao izvora fosfora.

Druga grupa brojlera (ogledna I) hranjena je potpunim smešama za ishranu brojlera u tovu standardnog  sirovinskog i hemijskog sastava pri čemu je kao izvor fosfora korišćen MCP proizvođača Elixir Prahovo. Treća grupa brojlera (ogledna II) bila je hranjena potpunim smešama za ishranu brojlera u tovu standardnog  sirovinskog i hemijskog sastava pri čemu je kao izvor fosfora korišćen MCP  inostranog porekla. Ogled je trajao 42 dana, i bio podeljen u tri faze od po 10,12 i 20 dana.

Rezultate smo predstavili na XXV Savetovanju živinara, koje je održano na Tari od 27.septembra do 01. oktobra.

Najveću telesnu masu (2519,00g) na kraju ogleda (42 dan) postigla je grupa brojlera koja je u hrani dobijala MCP proizvodjača Elixir Prahovo i bila je statistički značajno veća u odnosu na telesnu masu (2443,25 g) ogledne grupe brojlera koja je hranjena hranom sa dodatkom MCP inostranog porekla, odnosno statistički visoko značajna u odnosu na telesnu masu brojlera kontrolne grupe (1741,20g).

Brojleri ogledne grupe hranjeni hranom sa MCP proizvođaća Elixir Prahovo ostvarili su najnižu konverziju (1,78kg) koja je za 2,2% bila bolja u odnosu na konverziju brojlera ogledne grupe hranjene ruskim MCP (1,82g), odnosno za 10,6% boljka u odnosu na kontrolnu grupu.

Kompletan ogled i rezultate možete pogledati na stranici proizvoda MonoFos ovde

 

Poslednje vesti

Vesti

Pogledajte poslednje dodat video materijal

Elixir Group - Kompanijski film

Elixir Grupa je poslovni sistem zasnovan na principima najbolje poslovne prakse -- primeni najmodernijih tehnoloških rešenja, stručnim i motivisanim zaposlenima i kontinuiranom ulaganju u proizvodnju i proširenje palete proizvoda i usluga.

Pogledajte poslednje dodatu galeriju slika