Skip to main content

Elixir Feed i Orffa Additivies zajednički na tržištu Srbije

Dogovor o zajedničkom nastupu na tržištu između Elixir Feed i kompanije Orffa postignut je 2015. sa ciljem da  se unapredi ponuda kvalitetnih proizvoda. Elixir Feed ima dugu istoriju u zastupanju svetskih brendova na tržištu Srbije i predstavlja prepoznatljivog i respektabilnog partnera. Elixir Feed i kompanija Orffa dele iste vrednosti, ko što su npr. visoki standardi kvaliteta proizvoda i usluga, marketingška orjentisanost ka tržištu, tehnička i komercijalna stručnost.

Zajednički Orffa i Elixir Feed ponudiće tržištu Srbije rešenja za ishranu dobijena primenom vrhunske nauke i tehnologije, kao što su Elovital i Excential proizvodi. U toku su pregovori u vezi sa otvaranjem lokalnog skladišta sciljem da se olakša snabdevanje i postigne veća fleksibilnost u radu sa kupcima.  

Odluka o saradnji objavljena je tokom seminara koji je organizovala Orffa u Srbiji na kom su stručnjaci iz kompanije predstavili novu generaciju  mikroelemenata.

Poslednje vesti

Vesti

Pogledajte poslednje dodat video materijal

Elixir Group - Kompanijski film

Elixir Grupa je poslovni sistem zasnovan na principima najbolje poslovne prakse -- primeni najmodernijih tehnoloških rešenja, stručnim i motivisanim zaposlenima i kontinuiranom ulaganju u proizvodnju i proširenje palete proizvoda i usluga.

Pogledajte poslednje dodatu galeriju slika