Skip to main content


Optimalna dopuna obroka odgovarajućim mineralima može da dovede do poboljšanja, naročito u reprodukciji, otpornosti i kondiciji. Uključivanje mikroelemenata u hranu za krave muzare dovodi do povećanja procenta oplodnje i smanjenja broja somatskih ćelija u mleku. Osim ponude inostranih proizvođa, Elixir Feed je ekskluzivni distributer MONOFOSA - monokalcijum fosfata, koji proizvodi članica Elixir Prahovo - članica Elixir Group.

MONOFOS -  Monokalcijum fosfat

P: 22,7 %   Ca : 15%

MonoFos je mineralno hranivo za proizvodnju hrane za životinje, koji u sebi sadrži kalcijum i fosfor iz jedinjenja neorganskog porekla i to ortofosforne kiseline i fino mlevenog kalcijum karbonata.

Makrominerali  kao što su fosfor i kalcijum su esencijalni elementi bez kojih nije moguć pravilan rast i razvoj životinja. Ova dva elementa utiču na mnoge biološke procese, formiranje kostiju i mišića, kao i u razmeni energije u organizmu.

Svega 30% dnevnih potreba za fosforom nadoknađuje se iz biljnih hraniva. Od ukupnog fosfora koji se nalazi u biljnim hranivima, svega 30 do 50% je iskoristivo za monogastrične životinje (fosfor se u biljnim hranivima nalazi u fitinskoj formi koja je neiskoristiva za nepreživare), te je fosfor neophodno dodati u ishrani domaćih životinja.

Fosfor iz monokalcijum fosfata je lakše svarljiv za životinje u odnosu na fosfor iz drugih izvora hraniva. Osim toga, monokalcijum fosfat obezbeđuje i drugi važan mineral u ishrani životinja - kalcijum.

Dodatkom monokalcijum fosfata u ishrani životinja postižu se bolji proizvodni rezultati, a samim tim povećava se i profitabilnost proizvodnje. Zahvaljujući ovim svojstvima upotreba monokalcijum fosfata daje daleko bolje efekte u odnosu na ostale slične dodatke koji se koriste u ishrani stoke.


 
Mineralna hraniva Pakovanje Proizvođač
Monokalcijum fosfat - Monofos 1000/1 Elixir Prahovo
Monokalcijum fosfat- Monofos 25/1 Elixir Prahovo
Mg fosfat 25/1 Yara- Finska
Stočna so 50/1 BiH-Tuzla
Stočna kreda 50/1 Aranđelovac

Poslednje vesti

Vesti

Pogledajte poslednje dodat video materijal

Elixir Group - Kompanijski film

Elixir Grupa je poslovni sistem zasnovan na principima najbolje poslovne prakse -- primeni najmodernijih tehnoloških rešenja, stručnim i motivisanim zaposlenima i kontinuiranom ulaganju u proizvodnju i proširenje palete proizvoda i usluga.

Pogledajte poslednje dodatu galeriju slika