Skip to main content


Zahvaljujući stručnom timu Elixir Feed Additives proizvodi koji su u ponudi uvek su u skladu sa najnovijim saznanjima i standardima kvaliteta u vezi sa ishranom životinja. Proizvođačima nudimo zamene za mleko i proizvode od mleka za različite starosne kategorije životinje.Mlečne zamene i proizvodi od mleka Pakovanje Proizvođač
Prelac – zamena mleka za prasad 25/1 Nutrifeed
Lactovo– zamena mleka za telad 25/1 Lactalis
Serolat XXL – surutkin permeat 25/1 Nutrifeed


 LACTOVO


Sirovi materijali poreklom iz mleka su specifično odabrani kako bi se obezbedio optimalan nivo visoko svarljivih proteina mleka. Sirovi material biljnog porekla odabrani su prema rastvorljivosti i nivou svarljivosti i obezbeđuju visok nivo sadržaja proteina. Biljne masti su odabrane u skladu sa osnovnom emulzijom i kriterijumom stabilnosti, uključujući stabilnost pri temperaturama od 35 do 40°), i veličina čestica im je prilagođena tehnologiji procesa raspršivanja. Masti je obezbeđena u hrani za životinje kao mašću ispunjen prah. Proizvod pogodan za napajanje iz posude (kofe) kao i za automatski sistem hranjenja. Proizvoden strogo u skladu sa ‘’Best Practise Charter for production of milk replacer for young animals’’ Udruženja francuskih odgajivača teladi (SDVF).
 

PRELAC   
Zamena za mleko – obrano mleko u prahu. Hrana za Vaše mlade životinje, naročito za ishranu prasadi, kao što su prestarteri, odlučena prasad i starter. Sastav: surutka u prahu, sojin koncentrat (Non GMO), premiks (biljno ulje, aroma vanile).
Doziranje:
  • prestarter   15-25 %
  • odlučeni     10-15 %
  • starter         5-10 %

SEROLAT XXL
Protektirana surutka u prahu sa visokom koncentracijom laktoze. Hrana za mlađe kategorije, naročito Prasad (prestarter, odlučeni, starter). Sastav: surutka u prahu (99%), biljna ulja (1%)
Doziranje:
  • prestarter   15%
  • odlučeni     10 %
  • starter         5 % 

Poslednje vesti

Vesti

Pogledajte poslednje dodat video materijal

Elixir Group - Kompanijski film

Elixir Grupa je poslovni sistem zasnovan na principima najbolje poslovne prakse -- primeni najmodernijih tehnoloških rešenja, stručnim i motivisanim zaposlenima i kontinuiranom ulaganju u proizvodnju i proširenje palete proizvoda i usluga.

Pogledajte poslednje dodatu galeriju slika