Skip to main content
Danas je na hiljade različitih vrsta mikotoksina identifikovano. Nove analitičke tehnologije omogućavaju njihovo praćenje i na najnižim nivoima u hrani i sirovinama za stočnu hranu. Naučnici stalno prikupljanju nova saznanja, jer danas znamo da veliki broj problema u stočarskoj proizvodnji potiče od prisustva mikotoksina.

Mikotoksini: činjenice i pokazatelji

• Širom sveta više od 25% zrna proizvedenog svake godine je kontaminirano mikotoksinima. Povećana globalna trgovina povećava
problem, jer se kontaminirano zrno meša sa nekontaminiranim šaržama.

• Postoji više od 400 identifikovanih vrsta mikotoksina koji se razlikuju u pogledu hemijske strukture i uticaja na životinje.

• Hrana kontaminirana mikotoksinima uzrokuje ozbiljan niz problema, uključujući smanjenje unosa hrane, performanse rasta, reproduktivne, zdravstvene i probleme imuniteta. Simptomi su često nespecifični, a agrarni sektor koštaju milijarde dolara.

Mikotoksini takođe mogu završiti u proizvodima životinjskog porekla namenjenim za ljudsku ishranu kao što su mleko, jaja i meso   gde ostaju u vidu stabilnih i inertnih toksičnih molekula.


Escent®
Suštinska višestruka zaštita i podrška. Svaki mikotoksin ima drugačiju fizičku i hemijsku strukturu, a hraniva za ishranu stoke su prirodno kontaminirana raznim toksinima. Stoga, multifunkcionalna kontrola mikotoksina zahteva različite tehnike za neutralizaciju određenih toksina. Escent® je inaktivator mikotoksina sa višenamenskim načinima delovanja pažljivo osmišljenim za poboljšanje, zaštitu i podršku svojstvima životinja. Smanjenje imunosupresije Escent® sa svojom kombinacijom β – glukana i dobro odabranih biljnih ekstrakata ima pozitivan uticaj na imuni status životinje.

Smanjenje oksidativnog stresa
Prisustvo mikotoksina igra važnu ulogu u peroksidaciji lipida na ćelijskom nivou. I sintetički i prirodni antioksidansi sprečavaju dalju aktivnost slobodnih radikala prema crevnoj mikroflori, tkivima i ćelijama, štiteći prirodne puteve biotransformacije mikotoksina.Jetra i bubrezi su važni organi u detoksikaciji i eliminaciji toksičnih materija u krvi. Nekoliko mikotoksina ima dobro poznat uticaj na funkcionisanje ovih organa. Escent® uključuje različite biljne ekstrakte, koji imaju pozitivan uticaj na održavanje i vraćanje funkcije tih organa.

Adsorpcija i biotransformacija mikotoksina
Visoko apsorptivna mineralna glina i ekstrakti kvasca bogati glukomananima se koriste za adsorpciju mikotoksina. Njihova uloga je da efikasno adsorbuju mikotoksine, selektivno i brzo, smanjujući time biodostupnost za organizam.  Ekstrakt kvasca može potpomoći i aktivirati specifične biotransformacijske puteve.

Inhibicija plesni
U cilju eliminisanja daljeg razvoja plesni kao i proizvodnje mikotoksina, odabrani inhibitor plesni čini Escent® dobro izbalansiranom mešavinom koja omogućava dobru podršku, zaštitu i prevenciju.

 
Adsorbenti mikotoksina Pakovanje Proizvođač
Escent CP 25/1 Innovad, Belgija
Minazel 20/1 Patent Co
Minazel P+ i D+ 20/1 Patent Co

Poslednje vesti

Vesti

Pogledajte poslednje dodat video materijal

Elixir Group - Kompanijski film

Elixir Grupa je poslovni sistem zasnovan na principima najbolje poslovne prakse -- primeni najmodernijih tehnoloških rešenja, stručnim i motivisanim zaposlenima i kontinuiranom ulaganju u proizvodnju i proširenje palete proizvoda i usluga.

Pogledajte poslednje dodatu galeriju slika