Skip to main content
Organske kiseline se koriste za prezervaciju materijala za ishranu domaćih životinja već mnogo godina. U mnogim državama EU organske kiseline i njihovi miksevi su nezamenjive u različitim aplikacijama u proizvodnji stočne hrane.

 
Zakiseljivači Pakovanje Proizvođač
Calcium Formiat 25/1 Kirns Chemicals
Rovelan – Ca Formiat 25/1 Lanxess – Nemačka
Bolifor Quick Start – FA2800S 20/1 Yara
Bolifor Quick Finish-FA2300S 20/1 YaraBOLIFOR® FA 2800S

BOLIFOR® FA 2800S je granulisan proizvod kojim je bezbedno i jednostavno rukovati. Predstavlja kombinaciju mravlje kiseline, amonijum formijata, kalijum sorbata, fosforne kiseline i limunske kiseline koji su apsorbovani na diatomitu kao nosaču. Nosač reguliše otpuštanje kiselina, i čini ih manje argesivnim za rukovanje i proizvodnju hrane za životinje. Svi sastojci su pažljivo odabrani prema njihovim individualnim osobinama.

Štetni mikroorganizmi mogu oštetiti epitel i poremetiti transport vode, što dalje dovodi do dijareje i smanjenja efikasnosti apsorbcije hranljivih materija. Ovi problem najčešće se vezuju za period odgoja. Mikroflora prisutna u gastro-intestinalnom traktu utiče na iskorišćavanje hranljivih materija kod svinja. Mikroogranizmi u gornjim partijama GI trakta (želudac, tanko crevo) koriste amino kiseline, i na taj način smanjuju njihovu dostupnost za životinjski organizam. Mikroflora takođe doprinosi viskozitetu sadržaja u tankom crevu, utičući na varenje masti. Nasuprot ovome, mikrobna fermentacija obezbeđuje životinje sa korisnim metabolitima, kao što su isparljive masne kiseline. Organske kiseline redukuju broj bakterija u želicu i tankom crevu, naročito patogene, kao što je Escherichia coli. Mravlja kiselina smanjuje bakterijski transport azota iz ileuma kod svinja, i poboljšava svarljivost i usvojivost proteina, nekoliko esencijalnih amino kiselina, masti, kalcijuma i fosfora. Odgovor je sličan ili bolji nego onaj koji je postignut sa antibioticima kao promotorima rasta. Nosač apsorbuje štetne metabolite, kao što je amonijak, amini i mikotoksine. Dodavanje kalijum sorbata dovodi do sinergističkih efekata mravlje i sorbinske kiseline, i daje proizvodu “anti-mikrobnu” osobinu.

BOLIFOR® FA 2800S je primarno razvijen za odlučenu prasad, ali se može koristiti za tovnu prasad i živinu. Specijalne pogodnosti: sinergističko dejstvo kiselina i nosača; snižavanje pH i puferskog kapaciteta hrane za životinje; stimuliše mlečno-kiselinske bakterije i inhibira E.coli i kvasce; poboljšava svarljivost proteina, masti i minerala; smanjuje otpuštanje azota i fosfora u okolinu; ima anti-mikrobni efekat u hrani za životinje i GI traktu; nema opasnosti za ljudsko zdravlje; jednostavno i bezbedno rukovanje; pogodan za većinu premiksa; redukuje neprijatan miris.

Specijalne pogodnosti: sinergističko dejstvo kiselina i nosača; snižavanje pH i puferskog kapaciteta hrane za životinje; stimuliše mlečno-kiselinske bakterije i inhibira E.coli i kvasce; poboljšava svarljivost proteina, masti i minerala; smanjuje otpuštanje azota i fosfora u okolinu; ima anti-mikrobni efekat u hrani za životinje i GI traktu; nema opasnosti za ljudsko zdravlje; jednostavno i bezbedno rukovanje; pogodan za većinu premiksa; redukuje neprijatan miris.  

Doziranje:
 
  Bez AGP Sa AGP   Bez AGP Sa AGP
Svinje kg/tona kg/tona Živina kg/tona kg/tona
Prasad 6 3 Roditelji 6 3
Zalučeni 3-6 3 Brojleri 6 3
Tovljenici 3-6 3 Nosilje 6 3
Krmače 3-6 3 Ćurke 6-12 3-6

Poslednje vesti

Vesti

Pogledajte poslednje dodat video materijal

Elixir Group - Kompanijski film

Elixir Grupa je poslovni sistem zasnovan na principima najbolje poslovne prakse -- primeni najmodernijih tehnoloških rešenja, stručnim i motivisanim zaposlenima i kontinuiranom ulaganju u proizvodnju i proširenje palete proizvoda i usluga.

Pogledajte poslednje dodatu galeriju slika