Skip to main contentKarotenoidi su vrsta vrlo raširenih prirodnih pigmenata, za koje je dokazano da se pojavljuju u sva tri domene života; u eubakterija, arheobakterija i kod eukariota. Bogat izvor karotenoida su alge iz kojih je izolirano i karakterizirano više od 100 vrsta. Karotenoide su ranije smatrali za preteču vitamna A, ali istraživanja su pokazala da imaju sasvim nazavisnu ulogu u jačanju imuniteta. Istraživanja o njihovoj ulozi, međutim, još su u povoju. Karotenoidi se nalaze samo u biljkama tako da za zadovoljenje potreba u ishrani životinje oslanjamo se biljne izvore ili dopune. U ponudi Elixir Feeda nalaze proizvodi renomirane kompanije BASF

 
Karotenoidi Pakovanje Proizvođač
Lucantin red 5/1 BASF
Lucantin yellow 5/1 BASF

Poslednje vesti

Vesti

Pogledajte poslednje dodat video materijal

Elixir Group - Kompanijski film

Elixir Grupa je poslovni sistem zasnovan na principima najbolje poslovne prakse -- primeni najmodernijih tehnoloških rešenja, stručnim i motivisanim zaposlenima i kontinuiranom ulaganju u proizvodnju i proširenje palete proizvoda i usluga.

Pogledajte poslednje dodatu galeriju slika