Skip to main content

Vitamini su specifična složena organska jedinjenja potrebna životinjama u malim količinama za održavanje života i proizvodnju. Svaki pojedinačni vitamin ima nezamenljivu specifičnu ulogu. Vitamini su fiziološki aktivne materije upletene u iskorišćavanje hranljivih materija, kao što su proteini, masti, ugljenih hidrata i minerala.

Svaki pojedinačni vitamin ima nezamenljivu specifičnu ulogu. Vitamini nemaju građevnu ni energetsku vrednost, ali su, obavljajući brojne fiziološke funkcije, potrebni za održavanje dobrog zdravlja. Avitaminoze su poremćaji zdravlja koji nastaju usled odsustva vitamina u ishrani. Elixir Feed Additives u svojoj ponudi ima vitamine proverenih proizvođača dokazanog kvaliteta.
 
 
Vitamin Dobavljač
Vitamin A 1.000 Orffa
Vitamin E-50 Orffa
Vitamin B1 Orffa
Vitamin B2 Orffa
Calpan Orffa
Vitamin B6 Orffa
Folna kiselina 80% Orffa
Vitamin B12 Orffa
Vitamin C - food grade Orffa
Vitamin C - termostabilni Orffa
Vitamin D3 Orffa
Biotin H2 Orffa
Vitamin K3 MSB Orffa
Niacin / Niacinamid Vertellus-USA
Beta carotene Orffa
Holin hlorid 60 % Chol Mix - Madjarska

Poslednje vesti

Vesti

Pogledajte poslednje dodat video materijal

Elixir Group - Kompanijski film

Elixir Grupa je poslovni sistem zasnovan na principima najbolje poslovne prakse -- primeni najmodernijih tehnoloških rešenja, stručnim i motivisanim zaposlenima i kontinuiranom ulaganju u proizvodnju i proširenje palete proizvoda i usluga.

Pogledajte poslednje dodatu galeriju slika