Skip to main content

Zaštita životne sredine – Elixir Feed Additives


Elixir Feed postupa prema Zakonu o ambalaži i ambalažnom otpadu ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009), a to znači da ispunjava zahteva koji se odnose na uvezenu ambalažu, ambalažu koja se proizvodi, odnosno stavlja u promet i sav ambalažni otpad. To je regulisano Ugovorom kojim Elixir Feed svoju obavezu upravljanja ambalažnim otpadom prenosi na ovlašćenog operatera Sekopak koji, u skladu sa zakonom, obavlja delatnosti upravljanja ambalažnim otpadom i ispunjava nacionalne ciljeve upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom utvrđene Planom smanjenja ambalažnog otpada.

Ključ održivog uspeha na tržištu leži u pouzdanosti organizacije, visokog standarda kvaliteta, bezbednosti  proizvoda uz poštovanje racionalnog korišćenja prirodnih resursa. Ekonomija i ekologija ne predstavljaju za nas suprotnosti.
 

 

Poslednje vesti

Vesti

Pogledajte poslednje dodat video materijal

Elixir Group - Kompanijski film

Elixir Grupa je poslovni sistem zasnovan na principima najbolje poslovne prakse -- primeni najmodernijih tehnoloških rešenja, stručnim i motivisanim zaposlenima i kontinuiranom ulaganju u proizvodnju i proširenje palete proizvoda i usluga.

Pogledajte poslednje dodatu galeriju slika